mez

Vít Mádr

Arty - koláže:

mezera

mezera

V poslední době se převážně zabývám souborem koláží, které nazývám "Arty" pro jejich vzdálenou formální souvislost s Op-artem a Pop-artem. Ve svých Artech se snažím o harmonické vyjádření názoru na různé procesy. Formálně jsou Arty vesměs kolážemi, zejména ručně kolorovaných fotografií (200 až 400 fotek na ploše jednoho metru čtverečního) nebo kolážemi jiných předmětů. Protože jednotlivé fotografie ručně zvětšuji, koloruji, ořezávám i lepím, jedná se v podstatě u každé o originál. Arty nedělám záměrně žádnou počítačovou či jinak strojovou  technikou. Díky tomu vznikají při vzniku výsledného obrazu větší či menší nepřesnosti, což osobně chápu jako svůj příspěvek k vidění světa jako souhrn sice se opakujících, ale v detailech rozdílných úseků.

mezera

Chameleon, 1988, koláž kolorovaných fotografií, 107 x 108 cm

mezera

Všichni se na mě dívají, 1989, koláž kolorovaných fotografií, 125 x 101 cm

mezera

Ano, je tu krásně, 1989, koláž kolorovaných fotografií, 125 x 116 c

mezera

"1989", vznik 1991, koláž kolorovaných fotografií, dvojobraz odklápěcí 92x97 + 54x65 cm

mezera

"1990", vznik 1991, koláž losů OF, 88 x 87 cm

mezera

Strom, 1991, koláž kolorovaných fotografií, 117 x 117 cm

mezera

Dívka, 1992, koláž kolorovaných fotografií, 82 x 82 cm

mezera

Výzva, 1992, koláž kolorovaných fotografií, 79 x 72 cm

mezera

Den a noc, 1993, koláž kolorovaných fotografií, 80 x 60 cm

mezera

Jeans, 1993, koláž kolorovaných fotografií, 61 x 145 cm

mezera

Přízrak, 1994, koláž kolorovaných fotografií, 98 x 112 cm

mezera

Na cestě, 1994, koláž kolorovaných fotografií, 95 x 97 cm

m

mezera