mezera
Vít Mádr

Arty - koláže -  4. pokračování:

2002 - 2003:

mezera

Opakování ploch se mi líbí. A navíc se mi zdá, že se pořád něco opakuje. A tak jenom vlastně kopíruji.

A protože opakuji ručně upravované plochy, je každá jiná, i když skoro stejná. Tak jako se střídá den se dnem, rok s rokem.

Arty nedělám záměrně počítačovou nebo jinou strojovou technikou (a jak by se to hned dělalo rychleji…), ručně je barvím, stříhám, znovu barvím a lepím. A přitom díky lidskému faktoru vznikají plochy různé a zároveň stejné. Do celkové plochy je rovnám buďto podle předem určených pravidel, která si předem připravím – to v případech, kdy jsou plochy různě barvené a mají vzniknout geometrické obrazce, jindy je zamíchám jako karty a seřadím tak, jak zamíchání dopadne.

Tak nějak je to možná i v životě.

Název znám už dopředu, znám také barevné ladění, způsob rozmístění jednotlivých plošek (podle pravidel nebo náhodně), i počet plošek v řádcích a sloupcích. Celek mě však vždy překvapí. Proto se tak těším na každý nový Art.

mezeramezera
Schody, 2002, koláž kolorovaných fotografií, 67 x 67 cm
m
Vesmír, 2002, koláž kolorovaných fotografií, 90 x 90 cm
m
Záblesk, 2003, koláž, razítka, razítková barva, olejová barva,  72 x 72 cm
m

Sladký svět, 2003, koláž, otisk kostek cukru, akryl, 77 x 77 cm

mezera

mezera